4. třída – Aj – úkoly od 8.6.

Angličtina

Procvičujte a opakujte slovíčka ze str. 40 a 41 v UČ
Přečtěte si ještě jednou článek ze str. 41 a napište pár vět (5) o svém zvířátku
Procvičujte stále čísla do 100
Str. 48 -článek DAN´S DAY - přečtěte a procvičte slovíčka z rámečku

Věty o zvířátku mi prosím ofoťte a zašlete