8. třída – Čj – úkoly od 1.6.

Úkoly na týden od 1. 6. :

Pondělí 1. 6.

Mluvnice

Vypracujte přílohu Čj8čárky. Pošlete mi náhled celé strany ke kontrole.

Úterý 2 . 6.

Mluvnice

V následujících souvětích určete významový poměr mezi větami hlavními.

1.Vzdělání každého člověka je také závislé na znalostech cizích jazyků, proto se jim každý prozíravý člověk učí.

  1. Déšť došuměl, byl pěkný květnový den.
  2. Chlapci nemají rádi vlhkou zimu, ale milují prudký mráz a hladký led.
  3. Můj dědeček umí dobře německy, dokonce čte knihy v originále.
  4. Vy jste šťastný člověk, proto je všem s vámi tak veselo.
  5. S navrženou stížností nejen souhlasíme, ale sami se k ní připojujeme.
  6. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Pošlete ke kontrole.

Středa 3. 6.

Mluvnice

Určete následující věty podle členitosti:

Pršelo. Padal sníh. Stůj! Stát! Pomáhali jsme jim ze všech sil. Kdo to ještě nenapsal? Léky! Tiše!

Buď tiše! Co jste vyřizovali?

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 4. 6.

Mluvnice

Procvičíme pravopis v příloze Čj8pravopis a pošlete ke kontrole.

Pátek 5. 6.

Mluvnice

V následujícím souvětí řešte úkoly:

Dostalo se mi lichotivého pozvání, abych řekl Angličanům otevřeně a od plic, co lze vytknout jim a jejich zemi.

  1. udělejte rozbor souvětí
  2. vypište několikanásobné větné členy, určete jejich druh a významový poměr mezi nimi
  3. uveďte jedno synonymum ke slovu lze
  4. utvořte tvar 7. pádu množného čísla výrazu modré oči.

Pošlete ke kontrole.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8pravopis
Čj8čárky

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 115

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 435

Posledních 30 minut 5

Dnes 45

Včera 327