8. třída – Čj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.

Pondělí 11. 5.

Sloh

Podle přílohy Čj8.Výkl.zpracujte výklad ze str. 162 – 164. Text několikrát pečlivě prostudujte, výklad se píše podle určitých pravidel, která jsme probírali. Výklad opatřete výstižným nadpisem. Informace jsou z knihy: Jaroslav Pulkrábek- Šumavská toulání.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 12. 5.

Mluvnice

Podle přílohy Čj8.prav. si zopakujte pravopis přídavných jmen přivlastňovacích,

vypracujte cv. 7, 8 – pošlete ke kontrole.

Učebnice cv. 2a str. 108 – doplňte čárky na správná místa a pošlete. Čárky vždy oddělují věty hlavní a vedlejší. Podle správných spojovacích výrazů rozhodněte o větách hlavních nebo vedlejších. Mnozí zapomněli, že existují spojky souřadící. Vyhledejte si je v učebnici nebo ve školním sešitě, abyste správně rozhodli o větě H nebo v.

Cvičení pište do školních sešitů, abyste měli doklad o vypracování.

Středa 13. 5.

Mluvnice

Několikanásobné větné členy.

V učebnici na str. 88 – 89 je učivo o poměrech mezi několikanásobnými členy. Přehled jsem vám už posílala, na této straně si jednotlivé poměry nastudujte. Postupujeme tak, že najdeme několikanásobný větný člen a hledáme podle spojovacích výrazů, jaký mají členy mezi sebou vztah. Nejde o druh, to bylo ve větách vedlejších. Spojovací výrazy musíme znát, umět, dovedou nás ke správnému poměru. Stejná pravidla o poměrech platí i pro věty hlavní nebo pro věty vedlejší stejného typu (např. mezi dvěma nebo více větami přívlastkovými platí podle spojovacích výrazů nějaký poměr).

Učebnice na str. 89 cv.4 – řešte podle zadání a pošlete mi první čtyři souvětí.

Čtvrtek 14. 5.

Mluvnice

Učebnice str. 90 cv. 5 – doplňte čárky a pošlete.

Pátek 15. 5.

Mluvnice

V následujících souvětích stanovte věty H, V, jejich druh a závislost, druh souvětí. Kdo chce zkusit poměr mezi větami hlavními, zkusí to.

Pošlete ke kontrole.

Když Michal dopsal dopis, zbývalo mu ještě dosti času, a proto se rozhodl, že zajde do města a staví se u svého přítele.

Hluchý člověk sice vnímá svět očima, ale žije v tichém světě bez zvuků, jako by byl oddělen skleněnou stěnou, která nepropouští zvuk.

Nezapomeňte do přehledu vypsat spojovací výrazy, nikoli slovesa. Pokud budete řešit poměry mezi větami hlavními, posuzujte obsah jednotlivých vět.

Všechna cvičení pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj8. Výkl.

Čj8.prav

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 843

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 3

Dnes 30

Včera 72