8. třída – Vo – úkoly od 11.5.

Výchova k občanství 8

Čtvrtek 14.5.

Téma: Bez práce nejsou koláče aneb člověk a pracovní život

Učebnice str. 75 – 78

Vzpomeň si na jména některých českých podnikatelů či firem, v jaké činnosti se proslavili ?

Jaké povolání bys rád /a/ vykonával/a/ a proč?

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.