8. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4.:

Pondělí 27. 4.

Budeme mít sloh. Zpracujte přílohu Čj8.tř.ref.

Soubor ke stažení:

ČJ_8.tř._ref

Vypracujete referát: Vesnická rodina v našich zemích v 18. století (je to od str. 127 od Primární výchova....do konce str. 130)

Z knihy: Antonín Robek : Národopis

Referát bude mít všechny znaky referátu, na konci uvedete zdroj. Text si nejdříve prostudujte. Zápis bude ve slohovém sešitě a ke kontrole mi pošlete do 4. května.

Úterý 28. 4.

Mluvnice

Souvětí souřadné a podřadné – zápis do školních sešitů

Počet hlavních vět v souvětí rozhoduje o tom, jestli bude souvětí podřadné nebo souřadné.

Je-li v souvětí jen jedna věta hlavní, jedná se o souvětí podřadné. Počet vedlejších vět nerozhoduje. Může tam být jedna nebo padesát.

Má-li souvětí dvě věty hlavní, jedná se o souvětí souřadné. Dále tam může být libovolný počet vět vedlejších i další věty hlavní.

Při práci se souvětím budeme následně určovat takto:

  • Sp = souvětí podřadné
  • Ss = souvětí souřadné

Písemné cvičení, které bude ve škol. sešitech . U následujících vět určíte, zda se jedná o větu jednoduchou, Ss nebo Sp. U souvětí určíte hlavní a vedlejší věty, druh a závislost vět vedlejších. Pošlete mi ke kontrole do konce týdne:

  1. Jestliže se budeš dobře učit, dostaneš k narozeninám nové kolo.
  2. Je jaro, a proto začali zpívat ptáci a vlaštovky létají nad naším dvorem.
  3. Ráno byl ještě na rybníku tenký led. 4. V noci ještě mrzlo. 5. Šli jsme pomalu po louce, pokračovali jsme a ž k potoku, který se zde kroutil jako had. 6. Jdi pomalu a pozoruj okolní krásy. 7. Třebaže jsme trénovali, obsadili jsme čtvrté místo, ale nevzdáváme se. 7.Viděli jsme děti, které strádaly za války nesmírnou bídou, jež vysála z jejich tváří všechen radostný třpyt a radost jejich věku obvyklou.

Cv. 9a na str. 104 v naší učebnici vypracujte – doplňte čárky- do škol. sešitu a do konce týdne pošlete ke kontrole.

Středa 29. 4.

Literatura

Z minulého týdne mi pošlete charakteristiku hlavní postavy z úryvku v čítance.

Příloha Čj8.tř. Verš – vytiskněte nebo jinak zpracujte tak, abyste měli v sešitech ze str. 88-89 poučení o verších. Poslední je na str. 89 poučení o zvukové harmonii (nahoře). Báseň J. Skácela už ne.

Příloha Čj8.tř.B.N.

Soubor ke stažení:

ČJ 8.tř. verš

Čj. 8.tř. B.N.

Doplňte si do literárních sešitů zápis o autorce.

Čtvrtek 30. 4.:

Mluvnice:

Opakovací cvičení, které mi do konce týdne pošlete ke kontrole:

Rozbor souvětí:

  1. Chtěl bych, aby všichni věděli, že jsem to udělal s největší pečlivostí.
  2. Chodila jsem k rodičům denně, aby věděli, že na ně myslím.
  3. Na Pražském jaru se hrají především skladby Smetanovy a Dvořákovy, neboť Smetanovi a Dvořákovi se podařilo získat si srdce našich lidí nejvíce.
  4. Jedna chudá vdova bydlela v chaloupce pod strání, měla pět dětí a nemohla je uživit.

Dále zpracujte přílohu Čj8.tř.b a přílohu Čj8.tř.ob – řešení do školních sešitů.

Soubor ke stažení:

Čj.8.tř.ob.

Čj8.tř.b

verastepankova@zszdikov