9. třída – Fy – úkoly od 27.4.

9.třída nová látka - úkol na pondělí a čtvrtek

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Prostuduj látku 3.0 a 3.1 z učebnice a zapiš následující poznámky do sešitu:

Na vedení el. proudu ve vodičích se podílí volné elektrony,

hovoříme o elektronové vodivosti

Na vedení proudu v kapalinách se podílí ionty,

jedné se tedy o iontovou vodivost.

Destilovaná voda je izolant, protože žádné ionty neobsahuje.

(Nakresli obrázek 3.1 do sešitu)

Kuchyňská sůl rozpuštěné ve vodě disociuje(rozpadá se na ionty).

NaCl = Na+ + Cl-

Tyto ionty zabezpečí vodivost roztoku-elektrolytu.

Elektrický proud v v elektrolytech je tvořen usměrněným pohybem iontů.

Využití:

1) Chemické zdroje napětí-nevratné a vratné články

(Voltův, salmiakový, akumulátory)-zopakuj z předcházející probrané látky

2) Pokovování-mědění, niklonání, stříbření, chromování atd.

Povrch kovu se opatří ušlechtilým kovem

Kladná elektroda - ušlechtilý kov (např.stříbro Ag)

Záporná elektroda - předmět, který chceme pokovovat

Elekrolyt - sůl kyseliny obsahující stříbro (např.dusičnan stříbrný AgNO3)

3) Výroba ušlechtilých kovů

 

Odpověz na otázku 1, 2 a 3 z učebnice

Odpovědi zapiš do sešitu a také pošli E-mailem

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99