8. třída – Dě – úkoly

Str. 82 – 83 – přečti a vypiš stručné poznámky.

Odpověz na otázky pod textem na str. 83.