9. třída – Fy – úkoly

Soubor ke stažení:

Příklady na týden od 16.3. do 20.3.

230, 232, 234-236, 239-241, 243-244

U početních příkladů zapiš fyzikální zadání, vzoreček, výpočet, odpověď.

Úlohy vypracuj do školního sešitu.