8. třída – Fy – úkoly od 20.4.

8.třída opakování - úkol na úterý a čtvrtek
Vyjímečné vlastnosti vody a jejich význam v přírodě zpracuj a pošli na vaclavkyznar@zszdikov.cz
Z minulého úkolu (Didakta-Fyzika1-termika-teplo přijaté tělesem 3 příklady)
pošli ke kontrole výsledky jednoho příkladu.
Nová látka - termický děj tuhnutí
K nastudování použij učebnici popřípadě další dostupné materiály z internetu.:
Zapiš stručně do sešitu poznámky:
Tuhnutí je termický děj, při kterém dochází ke změně skupenství z ...... na .......
Děj probíhá při teplotě, které říkáme bod ....... (u vody při teplotě ...st.C
Při tuhnutí se teplo .........
Toto teplo se nazývá ......... a vypočteme jej podle vzorce L = lt x m (obdobně jako u tání - máš v sešitě)
lt je měrné skupenské teplo tuhnutí ( pro vodu má hodnotu 336 kJ na kg
Zapiš také důsledky děje v přírodě. Proč se před sněžením zpravidla oteplí?
Nebudeš něčemu rozumět? Napiš na uvedený E-mail.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 132

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 148

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 437

Posledních 30 minut 3

Dnes 62

Včera 327