4. třída – Vl – úkoly od 20.4.

UČ str. 4 je povídání o naší vlasti - o České republice, podívejte se na mapku, kde je zakreslená Česká republika a její sousedé. Na str. 5 se dozvíme, z jakých částí se ČR skládá (viz mapka) a něco o obyvatelích ČR.
Odpovězte na otázku č. 1 do sešitu vlastivědy.