8. třída – Fy – úkoly od 4.5.

8.třída nová látka - úkol na úterý a čtvrtek

Var

Prostuduj látku 1.20 z učebnice

Návod na zápis do sešitu:

Var je přeměna skupenství ......... na .........

Děj se odehrává při bodu varu tv.

Bod varu závisí na druhu látky a tlaku nad povrchem kapaliny.

Při varu se kapalina vypařuje nejen z povrchu, ale také z celého objemu.

Skupenské teplo varu se vypočítá:

L=lv.m (lv-měrné skupenské teplo varu, m-hmotnost)

lv vody má hodnotu 2260kJ/kg

Látky s nižší teplotou varu než 100 st.C jsou látky těkavé

(pozor nebezpečí vznícení)

Bod varu vody za normálního tlaku (v nadmořské výšce 0 metrů) je 100 st.C

S nadmořskou výškou se bod varu vody snižuje, protože se zmenšuje se tlak vzduchu.

Ve vysokých horách je nižší o desítky st.C

Naopak při vyšším tlaku vaří voda při vyšší teplotě.

 

Vypracuj a pošli odpovědi na následující otázky z učebnice

1.,2.,5.a speciální otázku:

Co používají horolezci ve vysokých horách, aby si mohli uvařit

maso, zeleninu, vajíčka ?

 

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 843

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 1

Dnes 30

Včera 72