8. třída – Vo -úkoly od 1.6.

Výchova k občanství 8 od 1.6.

 

Čtvrtek 4. 6. -

Téma: Vzhůru do zaměstnání -  učebnice str. 105 - 108

Odpověz: Jaká práva má zaměstnanec?

                  Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

                  Jaké povinnosti má zaměstnanec vůči zaměstnavateli?

                  K čemu má sloužit dovolená?

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.