8. třída – Vo – úkoly od 18.5.

Výchova k občanství 8

Čtvrtek 21.5.

Téma: O vztahu k práci a profesionalitě člověka  

Učebnice str. 82 – 88

  1. Vysvětli, co je sebepoznání.
  2. Která povolání vyžaduji schopnost týmové spolupráce?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.