9. třída – Čj – úkoly od 18.5.

Úkoly pro týden od 18. 5.:

Pondělí 18. 5.

Sloh

Pracujeme s přílohou Čj9sloh.

Na str. 86 budeme řešit úkol 5, 6, 7 – nelze ho poznat z této ukázky, proto napište, která slova se obecně neurčují při větném rozboru. A zejména se zaměřte na úkol 9.

Příloha Čj9všeob – zpracujte.

Obojí pošlete ke kontrole.

Úterý 19. 5.

Mluvnice

Zpracujte přílohu Čj9čárky. Doplňte čárky na správná místa, rozlišujte věty hlavní, vedlejší, oslovení atd.

V pracovním sešitě na str. 57 ve cv. 3 upravte slovosled.

Obě cvičetí pošlete.

Středa 20. 5.

Mluvnice

Příloha Čj9cvičTA

Příloha Čj9cvičTB

Obě zpracujte a pošlete

Čtvrtek 21. 5.

Mluvníce

Příloha Čj9cvičTC

Podle přílohy Čj9T30Výsl. si zkontrolujte řešení minulého textu a informujte mě o výsledku.

Příloha Čj9T31 – další test, zodpovědně vypracujte.

Pátek 22. 5.

Mluvnice

Pošlete řešení - v následujících větách pojmenujte zvýrazněné části :

  1. Květin, těch mají doma plnou zahradu. 2. Do půdy se má přidávat mramorový prášek (ale kde jej vzít?). 3. Bylo to – zdá se mi – loni o Vánocích. 4.Neříkala Irenka, co bude dělat a jestli půjde do Prahy? Ne. No to asi jo, já myslím. 5. Komu to říkáš, ty zbabělče! 6. Zítra k vám zajdu. Odpoledne. Asi v pět hodin.

Zopakujte si psaní přímé řeči.

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

Někteří žáci ještě neposlali úkoly, posílejte....

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9čárky
Čj9všeob
Čj9sloh
Čj9cvičTB
Čj9cvičTC
Čj9T31
Čj9výsl30
Čj9cvičTA