9. třída – Aj – úkoly od 4.5.

Co jsme dělali minulý týden?

  • Zopakovali jsme si slova, po kterých následuje buď infinitiv s „to“, nebo –ing.
  • Naučili jsme se vyjádřit there is someone/ I hear something …..sloveso +ing.
  • Zopakovali jsme si question tags.
  • Věnovali jsme se čtení -8 tips to stay safe online

 

Pondělí

  1. Vrátíme se k práci s textem :

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/online-safety-poster

Přečti si ještě jednou pravidla bezpečných online aktivit. Tvým úkolem je nyní pomocí slovesa SHOULD/SHOULDN’T vyjádřit radu. Zašli ke kontrole na marketamach@post.cz

Např.: 1. Be nice to people online. Rada: You should be nice to people online.

Zdatnější žáci uvedou, co by se mohlo stát (vyjádří možnost – posibility- might), když by nevyslyšeli tvou radu. Např. If not / otherwise, the people might attack you in real life.

 

2. Učebnice str. 47 cv. 6: tvým úkolem je představit si různá místa, kde se něco odehrává. Zkus popsat daná místa pomocí sloves vnímání (see, her, smell, feel), co se ve tvých představách odehrává (-ing). Ke každému místu vymysli minimálně 2 věty.

Např.: I can hear the birds singing. I can see the children playing on the playground.

 

Středa

Minulý týden jsem zapomněla, že je státní svátek – shame on meJ. Proto ti dnes dám pouze 1 úkol:

PS str. 37 cv. 3 (doplň podle zadání vhodná slova, sloveso dej do správného tvaru)

Věrní dobrovolníci, kteří chtějí z vlastní vůle 🙂 , vypracují písemný úkol a zašlou na marketamach@post.cz :

Přečti si inzerát a mail zájemce o letní brigádu. Po vypracování on-line úkolů, mi zašli obdobný mail za sebe. Představ si, že žádáš o práci na základě stejného inzerátu. Jako vzor by ti měl sloužit mail toho uchazeče. Nezapomeň na oslovení a závěr.

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/elementary-a2-writing/summer-jobs

 

Pátek – svátek

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 314

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 118

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 76

Unikátní IP 850

Posledních 30 minut 3

Dnes 7

Včera 206