9. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Dějepis 9 od 4.5.

Pondělí 4. 5. učebnice str. 101 - 102

Opověz na otázky, otázky napiš do školního sešitu.

  1. Kdy zemřel J. V. Stalin?
  2. Kdo se stal jeho nástupcem?
  3. Jaké válečné konflikty se podařilo vyřešit po Stalinově smrti v Asii?
  4. Ve kterém roce vstoupilo SRN do NATO?
  5. Kdy vznikla Varšavská smlouva, jaký cíl splňovala?

Středa 6. 5. učebnice str. 102

  1. Co to jsou rozvojové země?
  2. Proč zaútočila VB, FR a Izrael na Egypt?
  3. Které státy se snažily v oblasti Egypta o získání největšího vlivu?

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište , volejte na 606 75 77 44