9. třída – Čj – úkoly od 1.6.

Úkoly pro týden od 1. 6. 2020

Pondělí 1. 6. :

Pracujeme s přílohou Čj9lit

Řešte požadované úkoly. Ke kontrole mi pošlete srozumitelné řešení, nejlépe celé strany.

Dále pracujeme s přílohou Čj9ukázky

Některé ukázky mohou být obtížné.

Pošlete ke kontrole.

Úterý 2. 6.

Mluvnice

Proveďte rozbor následujícího souvětí:

Přijdete-li do kteréhokoliv našeho hradu nebo zámku a shledáte-li ho hodným obdivu, nezapomeňte s vděčností vzpomenout na ty, kteří se o jeho krásu zasloužili tou nejvšednější a mnohdy velmi namáhavou prací, i když jejich jména se nikdy nezveřejňují.

Vyhledejte v tomto souvětí všechny několikanásobné větné členy, určete jejich druh a poměr mezi členy.

Pošlete ke kontrole.

Středa 3. 6.

Mluvnice

Proveďte rozbor následujících souvětí:

  1. Vy jste šťastný člověk, proto je všem s vámi tak veselo.
  2. Byl jsem u něho, ale nikdo nebyl doma.
  3. Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola.
  4. Rosava pohlédla s láskou na spícího syna, ale vtom se ozvaly spěšné kroky a volání.
  5. Standa si sundal čepici, neboť mu bylo teplo.

Pošlete ke kontrole.

Čtvrtek 4. 6.

Mluvníce

V učebnici na str. 109 vypracujte cv. 13 , za každým souvětím napište, o jaký druh věty vedlejší se jedná.

Pošlete ke kontrole.

Pátek 5. 6.

Mluvnice

V příloze Čj9test vypracujte str. 88 celou, ze str. 89 cv. 11 a 12. Pošlete ke kontrole náhled na celé strany (nikoli jen písmena !!).

Všechna cvičení vypracovat do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Čj9lit
Čj9test
Čj9ukázky