9. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20 . 4.:

Den 20. April – Montag

Opakování předložek a nepravidelných sloves:

Odpovězte na následující otázky a odpovědi pošlete ke kontrole:

1 .Wann sieht deine beste Freundin sehr lange fern? 2. Wer möchte keine Aufgabe und Arbeit lieber machen? Wie nennt man dieser Mensch? 3. Wo liegt ein Bauernhof nicht weit von unserem Dorf? 4. Wohin müssen wir ins Krankenhaus fahren? 5. Was darf man im Krankenhaus nicht tun?

Vypracujte přílohu Nj9.tř. Test – řešení doplňte do textu nebo do škol. sešitu.

Soubor ke stažení:

Nj_9._tř._Test

Nové učivo: způsobové sloveso wollen – chtít – zapište do sešitu

wollen znamená chtít něco, ich möchte je chtěl bych, tedy podmiňovací způsob jiného slovesa

Časování:

  1. ich will                        wir wollen
  2. du willst                     ihr wollt
  3. er, sie, es will            sie wollen

Jedná se o způsobové sloveso, ve větě proto musí být ještě další sloveso v infinitivu.

Z. B.: Wir wollen keine Aufgabe schnell schreiben. Wer will noch im Bett bleiben?

V pracovním sešitě doplňte cv. 7 na str. 61 – pomocí výše uvedeného časování slovesa wollen

Den 21. April – Dienstag

Opakování – předložky se 3. pádem

Projděte přílohu Nj9.tř. Vorsilben – je tam znovu přehled předložek, str. 8 a 14 doplňte a pošlete mi ke kontrole, ze str. 16 si do slovníčku napište spojení těchto předložek s osobími zájmeny.

Soubor ke stažení: (doporučuji otevřít v programu oppenOffice)

Nj 9.tř. Vorsilben

Opakování slovesa wollen: cv. 13 na str. 58 v pracovním sešitě

Zpracujte přílohu Nj9.tř. Gegensätze – řešení mi pošlete (spolu s výchozí předložkovou vazbou).

Soubor ke stažení:

Nj 9..třída Gegensätze

Den 23. April – Donnerstag

Opakování: Zpracujte test Nj9.tř.B- řešení doplňte do textu nebo do školního sešitu.

Soubor ke stažení:

Nj_9._tř._Test_B

Na znovuprocvičení slovesa wollen vypracujte cv. 11 na str. 57 v učebnici – vytvořte podle vzoru 5 vět- do školního sešitu (ke kontrole pošlete dvě).

Nová slovní zásoba: pracovní sešit str. 62, poslední slovo mit fahren – obvyklým způsobem zapište

Všechna požadovaná cvičení mi pošlete nejpozději do 27. 4. na verastepankova@zszdikov.cz

Žáci, kteří mohou krátit cvičení, vypracují zvláště písemná cvičení podle svých možností.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 008

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 0

Dnes 8

Včera 74