6. třída – Dě – úkoly od 20.4.

Dějepis 6

PO- učebnice str. 100 -  přečti si učivo a za pomoci učebnice odpověz na následující otázky, odpovědi piš do sešitu.

  1. Jaké jsou rozdíly v podnebí a přírodních podmínkách mezi severní Itálií a zbytkem poloostrova?
  2. Které národy obývaly starověkou Itálii?
  3. Jak se lišil způsob obživy v hornatých oblastech a v nížinách?
  4. Které plodiny se tu pěstovaly?
  5. Které suroviny se dovážely?
  6. Kterých surovin byl dostatek?

 

ČT- Etruskové a dějiny Etrusků – učebnice strana 101 – 102

Napiš do sešitu, co jsi se dověděl/a/ o etruském zemědělství, řemesle.

Co to jsou nekropole?

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44