9. třída – Nj – úkoly od 27.4.

Úkoly na týden od 27. 4.:

Den 27. April – Montag

Opakování sloves: Příloha Nj9.tř. Jahr -pošlete ke kontrole

Opakování s porozuměním: Příloha Nj9.tř. Geburt. - přečtěte a písemně mi pošlete otázky s odpovědí

Den 28. April –Dienstag

Nové učivo préteritum – příloha Nj9.tř.préter. - str. 29 - vedle sein a haben, které jsme měli, jsou zde préterita způsobových sloves a sloves pravidelných – zapište si přehled.

Pošlete mi slovesa machen, arbeiten, suchen – ve všech osobách v préteritu, srovnejte si je podle přehledu vpravo nahoře.

Příloha Nj9.tř.Präter.-vypracujte a pošlete.

Den 30. April – Donnerstag

Příloha Nj9.tř.cvič. - vypracujte do školního sešitu cv. 6A a 7 na str. 34.

Všechny úkoly pošlete nejpozději do 4. 5. na verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy:

NJ 9.tř. péteritum

Nj. 9.tř. Jahr

Nj9.tř. Geburtstag

Nj9.tř. Präteritum

NJ 9.tř. cvič

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 115

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 435

Posledních 30 minut 6

Dnes 45

Včera 327