9. třída – Vo – úkoly od 8.6.

Výchova k občanství 9 od 8.6.

 

Čtvrtek 11. 6. -

Téma:Hospodářská úloha státu   -  učebnice str. 117 - 123

Odpověz:1. Jmenuj 3 hlavní účastníky ekonomického života společnosti.

  1. Co to jsou veřejné statky?
  2. Zjisti, jakou roli má Česká národní banka.    

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.