Jídelníček MŠ

Jídelníček MŠ

File name : 1909023769404_MAI02091.pdf

×

File name : 1908595069388_MAI02088.pdf

×

Odhlašování obědů

- telefonicky na čísle 384 971 172

- emailem na sjzdikov@seznam.cz

- osobně dle provozní doby kanceláře ŠJ

Stravné je potřeba odhlásit vždy den předem do 14:30. V případě náhlého onemocnění lze odhlásit ráno do 6:30 na výše uvedené kontakty. K odhláškám po 6:30 nebude přihlédnuto.

Pokud je žák nemocný a nestačil si odhlásit oběd, může si první den nemoci vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů za dotovanou cenu..

Formy úhrady stravného

- hotově - od 20. dne v měsíci na následující měsíc

- inkasem – vyinkasováno z bankovního účtu vždy 1. týden v měsíci na daný měsíc

- fakturou pro firmy – vyfakturováno za odebrané obědy

Přeplatky za stravné se odečítají v následujícím měsíci.

 

Při hotovostní platbě bude strávník přihlášen až po zaplacení stravného. To je potřeba uhradit nejpozději do konce měsíce na další měsíc (možno hradit od 20. dne). Pokud rodič zaplatí až 1. dne v měsíci, žák bude přihlášen až od 2. dne a nedostane 1. den oběd.

Denní výše stravného

V souladu s platnou vyhláškou - Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování a nárůstu cen potravin, jsou ceny stravného od 1.9.2020:

Zaměstnanci Cizí strávníci Důchodci
Do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka: 10,- Kč
oběd: 21,- Kč
svačina: 8,- Kč
oběd: 24,- Kč oběd: 30,- Kč oběd: 70,- Kč Oběd: 59,- Kč
Nad 6 let 11 - 14 let
přesnídávka: 10,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 8,- Kč
oběd: 27,- Kč
Nad 15 let
oběd: 30,- Kč

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 6 882

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 246

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 710

Posledních 30 minut 7

Dnes 200

Včera 67