Oznámení pro rodiče

Žák nárok na dotovaný oběd, pokud je v karanténě a zároveň v jeho třídě probíhá distanční výuka.

Pokud je žák v karanténě, ale jeho třída chodí klasicky do školy (je prezenční výuka), potom nárok na dotovaný oběd nemá.

Oznámení

Od 1. 12. 2020 budou rodiče dítěte mateřské školy vyzvedávat neodhlášený oběd v  mateřské škole do vlastních jídlonosičů.

Po dobu nepřítomnosti ve školském zařízení nemá dítě nárok na dotovaný oběd.  Pouze první den neplánované  nepřítomnosti ve školském zařízení, je možné neodhlášený oběd odebrat.

Kornoušková Jiřina

Změna výše stravného od 1.9.2020

Výše stravného od 1. 9. 2020

Kategorie

Děti do 6 let MŠ       - přesnídávka 10 Kč     - oběd 21 Kč            - svačina 8 Kč

Děti nad 6 let MŠ     - přesnídávka 10 Kč     - oběd 24 Kč           - svačina 8 Kč

Žáci 7-10 let              - oběd 24 Kč

Žáci 11-14 let             - oběd 27 Kč

Žáci 15 let a výše      - oběd 30 Kč

Pro stanovení kategorie je rozhodující věk žáka k 31. 8. daného školního roku

(ŠR 2020/2021 věk k 31. 8. 2021)

Výše stravného pro zaměstnance školy 30 Kč

Výše stravného pro cizí strávníky 70 Kč

Výše stravného pro důchodce školy 59 Kč

 

Kornoušková Jiřina - vedoucí školní jídelny

Provoz o letních prázdninách

Od 29. 6. 2020 mohou cizí strávníci navštěvovat školní jídelnu v době od 11:00 – 12:30

Provoz o letních prázdninách

29. 6. 2020 – 17. 7. 2020 VAŘÍ SE

20. 7. 2020 – 14. 8. 2020 ZAVŘENO

17. 8. 2020 – 31. 8. 2020 VAŘÍ SE

Jiřina Kornoušková

Oznámení školní jídelny

 

Oznámení

 

Od 25. 5. 2020 se mohou žáci 1.– 5. ročníku stravovat ve školní jídelně.

Stravné na 25. 5. 2020 je potřeba přihlásit nejpozději do 22. 5. 2020.

 

Kornoušková Jiřina