Oznámení pro rodiče

Žák nárok na dotovaný oběd, pokud je v karanténě a zároveň v jeho třídě probíhá distanční výuka.

Pokud je žák v karanténě, ale jeho třída chodí klasicky do školy (je prezenční výuka), potom nárok na dotovaný oběd nemá.

Oznámení

Od 1. 12. 2020 budou rodiče dítěte mateřské školy vyzvedávat neodhlášený oběd v  mateřské škole do vlastních jídlonosičů.

Po dobu nepřítomnosti ve školském zařízení nemá dítě nárok na dotovaný oběd.  Pouze první den neplánované  nepřítomnosti ve školském zařízení, je možné neodhlášený oběd odebrat.

Kornoušková Jiřina

Změna výše stravného od 1.9.2020

Výše stravného od 1. 9. 2020

Kategorie

Děti do 6 let MŠ       - přesnídávka 10 Kč     - oběd 21 Kč            - svačina 8 Kč

Děti nad 6 let MŠ     - přesnídávka 10 Kč     - oběd 24 Kč           - svačina 8 Kč

Žáci 7-10 let              - oběd 24 Kč

Žáci 11-14 let             - oběd 27 Kč

Žáci 15 let a výše      - oběd 30 Kč

Pro stanovení kategorie je rozhodující věk žáka k 31. 8. daného školního roku

(ŠR 2020/2021 věk k 31. 8. 2021)

Výše stravného pro zaměstnance školy 30 Kč

Výše stravného pro cizí strávníky 70 Kč

Výše stravného pro důchodce školy 59 Kč

 

Kornoušková Jiřina - vedoucí školní jídelny

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 048

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 145

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 0

Dnes 208

Včera 156