Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Název:  Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Realizace: leden - srpen 2022
 
Základní škola a Mateřská škola Zdíkov získala finanční prostředky na doučování žáků v souvislosti s distanční výukou. Cílem je odstranění mezer ve znalostech některých žáků, vzniklých právě v souvislosti s novým systémem výuky - v důsledku uzavření škol z důvodu pandemie koronavirové choroby Covid - 19.  
Na toto doučování je poskytována finanční podpora EU - „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“