Projekt financovaný Česko – německým fondem budoucnosti

Spolupráce Základní škola a Mateřské školy Zdíkov a Georg-von-Pasterwiz-Schule Hohenau

Název projektu: Adventní Pasov – Začnáme!

https://www.fb.cz/pro-zadatele/logo/

Akce se konala s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.