Sportuj ve škole

Již celý rok je naše škola zapojena do projektu „Sportuj ve škole“ Projekt má za úkol rozhýbat děti ve školní družině, aby vyvíjely více tělesné aktivity během dne. Tělocvik je zaměřen na sportovní míčové hry, florbal, vybíjenou, basketbal, atletiku, fotbal, volejbal nebo i gymnastiku. Na tělocvik se mohou přihlásit všechny děti od první do páté třídy, které navštěvují školní družinu a mají zájem o sport. Cvičení probíhá v době provozu školní družiny v pondělí a ve čtvrtek od 15:00 do 15:45.