Zápis k předškolnímu vzdělávání

Dne 5.5. 2022 (Čtvrtek)

se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Zdíkov.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání dítěte. Jedná se o děti,

které k 31.8. dosáhnou věku 5 let.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu

vzdělávání v místě svého trvalého pobytu - do spádové mateřské školy.

Dostavte se prosím v daném termínu 

od 14:00 - 16:00 hod. do budovy MŠ k zápisu.

Bylo-li přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznamte tuto skutečnost do mateřské školy. 

Tel. 384971274