6. třída – Nj – úkoly od 20.4.

Úkoly na týden od 20. 4. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 20. (zwanzigsten) April 2020, heute ist Montag.

Kontrola minulého cvičení – vypisuji chybějící slova:

....meine Schule... Meine Mutter... Sie hat eine Katze. Mein Opa ... Er hat einen Hund... eine Maus.....und einen Papagei. Ich spiele gern Gitarre, fahre Rad ...

Nové učivo: slovíčka na str. 61 si zapiš do slovníčku, některá z nich jsme už měli.

Str. 56 – text si několikrát přečti. Spojení mit Tina, mit Rex = s Tinou, s Rexem – předložka mit znamená s, se – zapiš si do slovníčku.

Kontrolní otázky k přečtenému textu:

Odpověz na ně a odpovědi pošli na moji adresu:verastepankova@zszdikov.cz

  1. Was hat Tina? 2. Wie heißt Tinas Hund? 3. Was macht er gern? 4. Wie alt ist Rex? 5 . Was hat Rex nicht gern? 6. Was ruft Tina?

Další cvičení , které mi vypracované pošlete je na str. 57 Elkes Ecke. Složte slova do vět ve správném pořadí. Podívejte se vždy předem na jednotlivá slova, je-li někde otazník, je jasné, že je to poslední slovo ve větě tázací.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

Domácí úkol z 20. 4. odešlete ke kontrole nejpozději v pátek 24. 4.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 039

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 144

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 14

Dnes 199

Včera 156