6. třída – Nj – úkoly od 30.3.

Úkoly na týden od 30.3.:

Do slovníčku zapiš slovíčka ze žlutého rámečku na str. 50 a na str. 52 (Max radí:)

V učebnici na str. 51 vpravo nahoře je v červeném rámečku (Zopakuj si s Maxem) vyčasované sloveso haben. Zapiš si do školního sešitu takto:

haben – mít, vlastnit

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er, sie, es hat sie haben
Sloveso je nepravidelné, proto je nutné se ho naučit časovat zpaměti.

Následující věty doplň o správný tvar slovesa , které je uvedeno v závorce – do školního sešitu:
Hans (malen) sehr schön. Helga und Paul (haben) ein Auto. Was (haben) du zu Hause? Das Kind (kommen) bald nach Hause. Ich (haben) keine Tasche jetzt. (Haben) ihr eine Banane? Was (spielen) dein Bruder und deine Schwester oft? Was (haben) dein Vater und deine Mutter? Peter (haben) eine Mütze. Hans (haben) ein Lineal. Petra (haben) einen Bruder. Wir (haben) einen Stuhl und einen Tisch.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 843

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 1

Dnes 30

Včera 72